Aktivitetsrådets målsætning for Aktivcenter Norgesgade

 I Aktivitetsrådet er vores målsætning:

 At medvirke til at gøre Aktivcenter Norgesgade til et sted med gode muligheder for hygge og socialt samvær.

 At være åbne for konstruktiv kritik og lytte til medlemmernes ønsker og ideer.

 At have en god dialog med medlemmerne i hverdage, så vi er opmærksomme på deres ønsker og behov.

 At støtte opstart af nye aktiviteter, og tilbyde den type arrangementer, som medlemmerne vil bakke op om og deltage i.

 At være åbne og udadvendte samt positive i forhold til at samarbejde på tværs i kommunen.

 I hverdagen vil vi, som aktivitetsrødder, leve op til vores målsætning ved at:

  •  Være åbne og ærlige i vores dialog med medlemmerne.
  •  Være bevidste om at modtage kritik konstruktivt.
  •  Lytte til medlemmernes behov, ønsker og gode ideer.
  •  Engagere os personligt i det enkelte medlem og dennes situation.
  •  Hjælpe medlemmerne med både private og praktiske ting.
  •  Være åbne og rummelige i forhold til medlemmernes forskellige behov.
  •  Give os tid til at tage en snak med medlemmerne og være god til at lytte.
  •   Være bevidste om at det i visse situationer også er ok at sige fra.
  •  ”Lægge fisken på disken” – Sætte ord på og tage snakken, inden tingene udvikler sig.
  •  Afholde to møder om året med medlemmerne, hvor der er god mulighed for at komme med kommentarer, forslag og ideer.

Målsætningen revideres hvert år på første aktivitetsrådsmøde efter generalforsamlingen

 

 

 

 

  Sidst revideret januar 2020