Program for perioden

August 2021 – Januar 2022

August

Mandag den 9.     Banko kl. 13.15

Torsdag den 26.   Banko kl. 13.15

September

Tirsdag den 7.     Banko kl. 13.15

Torsdag den 16.   Høstfest kl. 12.00. Husk tilmelding.  Musik v/Citrondrengen

Torsdag den 23.   Banko kl. 13.15              

Oktober

Onsdag den 6.     Medlemsmøde kl. 13.00. Banko kl. 13.15  

Torsdag den 28.   Banko kl. 13.15

November

Mandag den 8.     Banko kl. 13.15

Torsdag den 25.   Banko kl. 13.15 -  aflyst, stort julebanko d. 28 

Søndag den 28.   Julestue - åbent hus fra kl. 10.00 - 13.00.                                                          

December

Torsdag den 2.     Julefrokost kl. 12.00. Husk tilmelding. Musik v/Anker Svendsen

Juleferie fra den 9. december til den 2. Januar, begge dage inklusive.

God Ferie

Januar 2022

Mandag den  3.     Banko kl. 13.15     AFLYST     

Onsdag den  5.     Banko kl. 13.15       med mundbind

Torsdag den 20.   Generalforsamling kl. 13.00. Husk tilmelding og mundbind

Torsdag den 27.   Banko kl. 13.15