Program for perioden

Februar  2020 –  Juni  2020

 Februar              

Tirsdag d. 4          Banko kl. 13.15

Torsdag den 20      Banko kl. 13.15                  

 Marts

 Onsdag den 4.     Banko kl. 13.15

 Mandag den 9.     Medlemsmøde kl. 14.30

 Torsdag den 19.    Banko kl. 13.15

 April

 Torsdag den 2.     Påskefrokost  kl. 12 husk tilmelding                            

  Tirsdag den 14.   Banko kl. 13.15

  Torsdag den 30.  Banko kl. 13.15

 Maj

 Mandag den 11.   Banko kl. 13.15

 Torsdag den 28.   Banko kl. 13.15

 Juni

 Onsdag den 10.   Banko kl. 13.15

 Mandag den 22.  Udflugt til ?   Husk tilmelding